dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar

"Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe" [Albert Einstein].Moja działalność naukowa i biznesowa koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ekonomiką rolnictwa i funkcjonowaniem przedsiębiorstw w sferze biobiznesu.

Tematyka moich prac badawczych wynika z własnych zainteresowań, potrzeb nauki oraz praktyki gospodarczej. Wiedzę naukową, doświadczenia empiryczne i studia literaturowe wykorzystuję przy realizacji prac zleconych przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa rolne, grupy producenckie, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe z obszaru agrobiznesu). Zakres zlecanych prac dotyczy m.in. badań rynkowych i marketingowych oraz tworzenia strategii, planów i programów marketingowych.

Bazy danych i wizualizatory dorobku naukowego:

ORCID: 0000-0001-5676-9431

ResearcherID: I-7282-2012

Scopus Author ID: 55513233900